top of page
Bill Peterson Farmer.png

BILL PETERSON

WIKING ROLLAVATOR

På familjegården i Sverige, gick mina bröder och jag som barn bakom pappa när han plogade jorden med hästarna. På bara några meter kunde vi plocka nog med maskar för att kunna fiska en hel dag.

När jag återvände till gården 40 år senare, fanns det ingen mask att finna. Matjorden var otroligt grund utan humus. Som resultat av det skulle jorden spricka i torra förhållanden och översvämma i vått, på grund av att jorden blir vattenavvisande och får sämre förmåga att absorbera och hålla fukten.

 

Generationer av traditionella odlingsmetoder hade förstört markens struktur. Den dyrbara humusen och mikroorganismerna hade ständigt begravts djupt ner i jorden, vilket ledde till skorpbildning och jordpackning. Detta hade i sin tur skapat förutsättningar som inte var lämpliga för en av de viktigaste komponenterna för sund jord: jordmaskar.

earthworm 2.jpg

FÖRDELAR MED

MASKAR

FÖRBÄTTRAD DRÄNERING

 

Maskens rörelse genom jord kan lossna och lufta det, vilket gör dräneringshastigheten upp till 10 gånger snabbare.

 

FÖRBÄTTRAD NÄRINGSAKTIVITET

 

Vid förbrukandet av organiska ämnen koncentrerar jordmaskar näringsämnena och deras avföring ger en näringsrik tillsats till jorden.

FÖRBÄTTRAD JORDSTRUKTUR

 

Jordmaskens avföring binder ihop jordpartiklar till vattenstabila aggregat som bättre kan lagra fukt. 

 

FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET

 

Det finns ett nära växelförhållande mellan antalet maskar per hektar och jordens produktionskapacitet. 

INSPIRATION FRÅN VIKINGARNA

VARFÖR 'WIKING'?

Ordet "Wiking" är det gamla norska uttalet av "Viking". Du kanske märker att de av skandinaviskt ursprung verkar använda en "w" istället för en "v" eller vice versa.

 

Jag bestämde mig för att använda fonetisk stavning för Wiking Rollavator för att hedra de gamla vikingarna och hålla stavningen och uttalet konsekvent för dem som inte härstammar från Skandinaviska stränder.  

Drawing of ancient viking

Tanken med den rullande kultivatorn kom till mig när jag var 17, efter att jag hade börjat mitt första jobb att gräva ett öppet avlopp genom en torvmossa. När torven torkades ut blev det väldigt lätt. De bitar som jag tog bort från avloppet var ungefär en kubikfot i storlek, men vägde mindre än ett kilo.

 

På den tiden fanns det inga jordfräsar, så att bryta ner de luftiga blocken var ett jobbigt arbete! Men en dag såg jag en gammal träkonstruktion på en högsten - det var en ram med två rullar monterade inuti. Det fanns flera rader av stålpinnar i varje vals; de korsades inte som på Wiking Rollavator, men de var tillräckliga för att tränga in i jorden. Enheten behövde lite reparation (som min chef tyckte att jag var galen att försöka mig på), men jag var envis, även då, och gick till jobbet.

 

Efter att ha mixtrat och pillat och fått maskinen i drift tog jag den i bruk och körde den över torkad torv. Efter flera genomkörningar var torven sönderdelad nog för att hanteras av vanliga harvar.

 

Framgång!

År passerade. Jag ägde min egen gård och såg introduktionen av jordfräsar och den skadliga påverkan den hade på jorden. Jag tänkte ofta tillbaka på den gamla trämaskinen som jag hittat hemma i Sverige och hur den fungerade så elegant i sin enkelhet.

Då jag är mekaniskt inriktad började jag tänka på hur jag kunde förbättra designen för att göra den mer lämpad för att bruka marken, utan de negativa effekterna av de traditionella maskinerna som används. Och så skapade jag min egen version.

MER INFORMATION

Har du frågor?


För mer information om Wiking Rollavator, ta kontakt.

bottom of page